Rekonstrukce střechy na bytovém domu proběhla v roce 2012.