Výstavba rodinného domu ve Vrbové Lhotě v roce 2007.